CN. Th5 29th, 2022

Tʜờɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜᴀ, ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ʟà ᴍộᴛ ɴʜâɴ ᴠậᴛ đượᴄ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ʙɪếᴛ đếɴ ᴠà “ɴổɪ ᴛɪếɴɢ” ᴛʀêɴ ᴍ.ạ.ɴ.ɢ ҳã ʜộɪ. Nʜữɴɢ ʙᴜổɪ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴄủᴀ ʙà Hằɴɢ ᴛʀêɴ ɴềɴ ᴛảɴɢ ᴍ.ạ.ɴ.ɢ ҳã ʜộɪ ʟᴜôɴ ᴄó số ʟượɴɢ ʀấᴛ ʟớɴ ɴɢườɪ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ. Nʜưɴɢ ɴʜữɴɢ ᴄâᴜ ᴄʜᴜʏệɴ ǫᴜᴀɴʜ ɴʜâɴ ᴠậᴛ ɴàʏ ᴄũɴɢ ɢâʏ ɴʜɪềᴜ ᴛʀ.ᴀɴʜ ᴄ.ã.ɪ ᴛʀᴏɴɢ sᴜốᴛ ɢầɴ ᴍộᴛ ɴăᴍ ǫᴜᴀ…

Tʜᴇᴏ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ʜồ ᴄʜí ᴍɪɴʜ, ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ʙị ᴋʜởɪ ᴛ.ố, ʙ.ắ.ᴛ ᴛạᴍ ɢ.ɪ.ᴀ.ᴍ ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ “Lợɪ ᴅụɴɢ ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅᴏ ᴅâɴ ᴄʜủ x.â.ᴍ ᴘʜạᴍ ʟợɪ íᴄʜ ᴄủᴀ ɴʜà ɴướᴄ, ǫᴜʏềɴ ᴠà ʟợɪ íᴄʜ ᴄủᴀ ᴄá ɴʜâɴ” ᴛʜᴇᴏ Đɪềᴜ 331, ʙộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ sự ɴăᴍ 2015, sửᴀ đổɪ ʙổ sᴜɴɢ ɴăᴍ 2017. Vɪệɴ ᴋɪểᴍ s.á.ᴛ ɴʜâɴ ᴅâɴ ᴄùɴɢ ᴄấᴘ đã ᴘʜê ᴄʜᴜẩɴ ᴄáᴄ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ɴàʏ.

Mớɪ đâʏ, ᴍộᴛ ɴʜà ʙáᴏ CAND ᴄũɴɢ đã ᴄó ɴʜữɴɢ ɴʜìɴ ɴʜậɴ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ ᴠề ᴠấɴ đề ɴàʏ. Nɢᴜʏêɴ ᴠăɴ ʙàɪ ᴠɪếᴛ ɴʜư sᴀᴜ:

“Nʜìɴ ᴛừ ᴠɪệᴄ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ.

1. Có ᴛʜể ɴóɪ 2 ɴăᴍ ǫᴜᴀ ᴋʜôɴɢ ᴍộᴛ ᴘʜóɴɢ ᴠɪêɴ, ɴʜà ʙáᴏ, ɴɢườɪ ʟàᴍ ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜôɴɢ ɴàᴏ ʟạɪ ɴổɪ ᴛɪếɴɢ, ᴛʜᴜ ʜúᴛ đượᴄ 1 ʟượɴɢ ʟớɴ đôɴɢ đảᴏ ɴɢườɪ xᴇᴍ, ɴɢʜᴇ, ᴄʜú ý ɴʜư ʙà NHP. Vì sᴀᴏ ᴠậʏ?

2. Bởɪ ᴄũɴɢ ᴄʜỉ ᴄó ʙà ᴍớɪ ᴅáᴍ “đ.ấ.ᴜ”, đụɴɢ ᴄʜạᴍ đếɴ ɴʜữɴɢ ɴɢʜệ sỹ, ᴄᴀ sỹ ᴍà ᴄó ʟượɴɢ ғᴀɴ ʟêɴ đếɴ ʜàɴɢ ᴛʀɪệᴜ ɴɢườɪ. Bà ᴋʜôɴɢ ɴóɪ ᴋɪểᴜ ᴠòɴɢ ᴠᴏ ᴛᴀᴍ ǫᴜốᴄ ʜᴀʏ ᴋʜơɪ ᴋʜơɪ ɴʜư ᴍộᴛ số ʙáᴏ ᴄʜí ʜɪệɴ ɴᴀʏ, ᴍà ʙà ᴄʜỉ ᴛʀựᴄ ᴅɪệɴ, ᴄ.ʜ.ử.ɪ ᴛʀựᴄ ᴅɪệɴ, ɴɢ.ᴏᴀ ɴɢ.ᴏắᴛ đếɴ ʟạɴʜ ʟùɴɢ.

3. Mìɴʜ ᴄʜỉ ɴɢʜᴇ ʙà ɴóɪ ʜìɴʜ ɴʜư 1 ʜᴀɪ ʟầɴ đầᴜ, ᴠì ɴóɪ ᴛʜậᴛ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴠà ᴄʜẳɴɢ đủ ᴋɪêɴ ɴʜẫɴ ɴɢʜᴇ ɢɪọɴɢ ʀ.ᴀ ʀ.ả ᴄủᴀ ʙà. Nʜưɴɢ ᴛʀớ ᴛʀêᴜ ʟà sáɴɢ ɴàᴏ ᴄà ᴘʜê ʟạɪ đượᴄ ᴍộᴛ ôɴɢ ᴀɴʜ ʜâᴍ ᴍộ ʙà ʜằɴɢ ᴋể ʟạɪ ʙà đᴀɴɢ ɴóɪ ᴀɪ, ᴠấɴ đề ɢì…ᴠì ᴠậʏ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠề ʙà ʟᴜôɴ đủ.

4. Vɪệᴄ ʟàᴍ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ʟâᴜ ɴᴀʏ ᴄó ʟẽ ở ᴠɴ íᴛ ᴀɪ ʟàᴍ đượᴄ ɴʜư ᴠợ ᴄʜồɴɢ ʙà Hằɴɢ (ᴅù ʙᴀᴏ ɴʜɪêᴜ ɴɢườɪ ɢɪàᴜ ɴứᴛ đố đ.ổ ᴠáᴄʜ). Vợ ᴄʜồɴɢ ʙà ʟàᴍ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ʙằɴɢ ᴄʜíɴʜ đồɴɢ ᴛɪềɴ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ ʟàᴍ ʀᴀ (ᴄòɴ ʟàᴍ ᴛʜế ɴàᴏ để ᴄó ᴛɪềɴ ᴍìɴʜ ᴋʜôɴɢ ʙàɴ đếɴ, ᴠì ᴋʜôɴɢ ʙɪếᴛ), ᴄó ʟẽ ᴠì ᴠậʏ ɴêɴ ᴋʜɪ ɴɢʜệ sỹ ᴄũɴɢ ʟàᴍ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ɴʜưɴɢ ʜô ʜàᴏ ǫᴜʏêɴ ɢóᴘ, ʀồɪ ᴍộᴛ ʙộ ᴘʜậɴ ʙáᴏ ᴄʜí ɴʜảʏ ᴠàᴏ ᴛâɴɢ ʙ.ố.ᴄ ʟêɴ ᴍâʏ xᴀɴʜ, ɴêɴ ʙà ɢʜ.éᴛ ᴄʜăɴɢ. Vì ᴠậʏ ʙà ᴄʜủ ʏếᴜ ᴄ.ʜ.ử.ɪ ɴɢʜệ sỹ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴠà ᴍộᴛ số ᴛờ ʙáᴏ, ᴘʜóɴɢ ᴠɪêɴ. Làᴍ ɴɢʜề ɴêɴ ᴍìɴʜ ʙɪếᴛ, ʜɪệɴ ᴄó ɴʜữɴɢ ɴɢʜệ sỹ ʙỏ ᴛɪềɴ ʀᴀ ᴛʜᴜê ʙáᴏ ᴄʜí để đ.á.ɴ.ʜ ʙóɴɢ ᴛêɴ ᴛᴜổɪ ʟà ᴄó. Vì ᴠậʏ, ở ᴍộᴛ số ᴛờ ʙáᴏ, ᴛạᴘ ᴄʜí ɴʜɪềᴜ ᴘʜóɴɢ ᴠɪêɴ ɢɪờ ᴛʀᴀɴʜ ɴʜᴀᴜ ᴘʜụ ᴛʀáᴄʜ ᴍảɴɢ ɢɪảɪ ᴛʀí, ᴅù ᴛʀướᴄ đâʏ ᴀɪ ᴄũɴɢ ᴛʀáɴʜ. ᴠà ᴄũɴɢ ᴠì ᴛʜế, ᴋʜɪ ᴍộᴛ số ɴɢʜệ sỹ (ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴛàɪ ɴăɴɢ) đɪ ăɴ, đɪ ɴɢủ, đɪ ᴅéᴘ ɢì, ăɴ ốᴄ, ăɴ ʙúɴ ʜếɴ…ɴʜưɴɢ đềᴜ ᴄó ᴛʀêɴ ᴍặᴛ ʙáᴏ ʟà ᴠì ᴠậʏ.

5. ᴋể ʀᴀ ᴛʜì ʙà Hằɴɢ ᴅùɴɢ ᴍ.ạ.ɴ.ɢ ҳã ʜộɪ ᴄũɴɢ ʟàᴍ đượᴄ ᴍộᴛ số ᴠɪệᴄ đấʏ ᴄʜứ: Bà ᴋʜôɴɢ ɴóɪ ᴛʜì ᴀɴʜ HL ɴʜà ᴍìɴʜ ʙɪếᴛ ʙᴀᴏ ɢɪờ ᴍớɪ ᴄʜɪ ʀᴀ 14 ᴛỏɪ ᴍọɪ ɴɢườɪ ǫᴜʏêɴ ɢóᴘ ᴛừ ᴛʜɪệɴ. Bà ᴋʜôɴɢ ɴóɪ ᴛʜì ᴄô Tɪêɴ, ᴀɴʜ Tʜàɴʜ đâᴜ ᴄó ᴄôɴɢ ᴋʜᴀɪ, ᴋê ᴋʜᴀɪ. Íᴛ ɴʜấᴛ ʟà ᴛừ ʙâʏ ɢɪờ ᴀɪ ʟàᴍ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ʙằɴɢ ᴛɪềɴ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ ᴄũɴɢ ᴘʜảɪ ᴛíɴʜ đếɴ ᴠɪệᴄ ʀõ ʀàɴɢ, ᴍɪɴʜ ʙạᴄʜ ᴛừ đầᴜ. Bà ᴋʜôɴɢ ɴóɪ ᴛʜì ᴄó ʟẽ ɢɪờ ᴛʜầɴ ʏ VHY ᴠẫɴ đᴀɴɢ ʟ.ừ.ᴀ ᴛɪềɴ ᴄủᴀ ʙɪếᴛ ʙᴀᴏ ɴɢườɪ ɴɢʜèᴏ ở ᴠùɴɢ ǫᴜê ɴàᴏ đó. Bà ᴋʜôɴɢ ɴóɪ ʀᴀ ʀả ᴠề ᴛʜɪềɴ ᴀᴍ ʙêɴ ʙờ ᴠũ ᴛʀụ ᴛʜì ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ ʙɪếᴛ ᴛʜầʏ ôɴɢ ɴộɪ ʟà ᴀɪ.

6. Nʜưɴɢ ᴄáɪ ɢì ǫᴜá ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ ʜᴀʏ, ʟẽ ʀᴀ ʙà ɴɢʜỉ ɴɢᴀɴɢ ᴛừ đó, x.áᴄʜ ᴠáʏ, xáᴄʜ ᴛúɪ đɪ ᴅᴜ ʟịᴄʜ ʟà ᴏᴋ ʀồɪ. Nʜưɴɢ ᴍộᴛ số ɴɢườɪ ᴋʜɪ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ɢì đó, ʜọ íᴛ ᴋʜɪ ʙɪếᴛ đɪểᴍ ᴅừɴɢ ʟạɪ ᴠà ʙà ʟà ᴍộᴛ ᴛʀᴏɴɢ số đó. Nêɴ ᴠɪệᴄ ᴄáɪ ᴋếᴛ ʙà ʙị ᴋʜởɪ ᴛố ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ đã ᴅự ʙáᴏ đúɴɢ.

7. Aɪ sᴀɪ ɴɢườɪ đó ᴄʜịᴜ, ᴀɪ ᴄũɴɢ ᴘʜảɪ đốɪ ᴍặᴛ ᴠớɪ ʜàɴʜ ᴠɪ sᴀɪ ᴛʀáɪ ɴếᴜ ᴍìɴʜ ɢâʏ ʀᴀ. Nʜưɴɢ ᴋʜɪ ʙà ʙị ᴋʜởɪ ᴛ.ố, ʙ.ắ.ᴛ ɢ.ɪ.ᴀ.ᴍ ᴍìɴʜ ᴛʜấʏ ᴍộᴛ số ᴘᴠ ᴄʜọɴ đăɴɢ ᴄáɪ ảɴʜ ʙà ɴʜ.àᴜ ɴʜĩ, ᴛʜ.ấᴛ ᴛʜ.ầɴ…ᴛʜấʏ sᴀᴏ sᴀᴏ. Bà ᴄó ᴛ.ộ.ɪ ʜᴀʏ ᴋʜôɴɢ ᴄòɴ ᴘʜảɪ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ʀồɪ ᴠɪệɴ, ᴛ.ò.ᴀ ᴋếᴛ ʟᴜậɴ ɴʜưɴɢ ᴍộᴛ số ɴɢườɪ đã ᴋếᴛ ʟᴜậɴ ʀồɪ.

Ps: Bà ᴄó 1 ɴɢàɴ ʜᴀʏ 1 ᴛʀăᴍ ɴɢàɴ ᴛỷ, ʙà ᴄó đɪ ᴛ.ù ʜᴀʏ ᴋʜôɴɢ ᴛʜì ᴄʜẳɴɢ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ɢì đếɴ ᴍìɴʜ, ɴʜưɴɢ ᴛʜấʏ ᴄũɴɢ ᴛʜươɴɢ ᴛʜươɴɢ. Bà ʙị ʙ.ắ.ᴛ ᴀɪ ʜả ʜê ᴍìɴʜ ᴛʜấʏ ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ʟắᴍ. Mìɴʜ ʜᴀʏ ɴɢʜĩ íᴛ ɴʜấᴛ ʙà ᴄũɴɢ đã ɢɪúᴘ, đóɴɢ ɢóᴘ đượᴄ ᴄʜᴏ ɴʜɪềᴜ ᴍảɴʜ đờɪ ᴛʀᴏɴɢ sᴜốᴛ ʜàɴɢ ᴄʜụᴄ ɴăᴍ ǫᴜᴀ. Tʜôɪ ɴɢʜỉ đɪ ʙà, ʙɪếᴛ đâᴜ ᴋʜởɪ ᴛ.ố ʟà ᴄáɪ ᴘʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ ʙà ɴɢʜỉ ɴɢơɪ ᴠà ᴋéᴏ ᴅàɪ ᴛᴜổɪ ᴛʜọ ᴄʜᴏ ᴄᴜộᴄ đờɪ ʙà, ᴠì ở ɴɢᴏàɪ ʙà ᴄứ ɴóɪ ʜàɴɢ ᴛɪếɴɢ đồɴɢ ʜồ ᴠậʏ ᴄũɴɢ ᴛổɴ ᴛʜọ ʟắᴍ ʟắᴍ.”

By adminn