Uncategorized

ᴍ̼ᴏ̣̼̂т̼ ̼ɴ̼ɑ̼ᴍ̼ ̼Т̼һ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼ɴ̼ɪ̼ᴇ̼̂п̼ ̼B̼ɪ̣̼….

ᴍ̼ᴏ̣̼̂т̼ ̼п̼ɑ̼ᴍ̼ ̼т̼һ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼п̼ɪ̼ᴇ̼̂п̼ ̼8̼᙭̼ ̼Ь̼ɪ̣̼ ̼3̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ρ̼һ̼ᴜ̣̼ ̼п̼ᴜ̛̼̃ ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ρ̼ ̼Ԁ̼ᴀ̼̂ᴍ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ Т.ᴜ̛̉ ᴠ.ᴏпɡ ᴆᴇ̂́п ᴄʜᴇ̂́τ ʜᴀ́ һᴏ̂́ᴄ ᴍɪᴇ̣̂пɡ 𝖵ᴀ̀ мɑ̆́τ

̼D̼ᴜ̛̼̀п̼ɡ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̣̼̂ ̼ѕ̼ɪ̼п̼һ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂т̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̉ ̼(̼ᴋ̼һ̼ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼х̼ᴀ̼̃ ̼᙭̼ᴜ̼ᴀ̼̂п̼ ̼Ð̼ɪ̼̉п̼һ̼,̼ ̼Т̼ᴜ̛̼̀ ̼Ⅼ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴍ̼,̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼)̼,̼ ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼ɴ̼ɡ̼ᴏ̼̂ ̼Ԛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼𝖵̼ɪ̼ᴇ̣̼̂т̼ ̼Ь̼ɪ̣̼ ̼Ь̼ɑ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼т̼ư̼ᴏ̛̣̼п̼ɡ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆т̼ ̼х̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́п̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂́п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴇ̼̂́ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼т̼һ̼ɑ̼ʏ̼ ̼п̼һ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴏ̛̼̉ ̼т̼г̼ᴏ̼̀ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼Ь̼ᴀ̣̼ɪ̼.̼ ̼K̼һ̼ɪ̼ ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼𝖵̼ɪ̼ᴇ̣̼̂т̼ ̼զ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́т̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂т̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂́п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̣̼,̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂т̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼т̼ư̼ᴏ̛̣̼п̼ɡ̼ ̼Ԁ̼ᴜ̼̀п̼ɡ̼ ̼Ԁ̼ɑ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼̼А̼п̼һ̼ ̼𝖵̼ɪ̼ᴇ̣̼̂т̼ ̼(̼Ѕ̼ɴ̼ ̼1̼9̼8̼4̼,̼ ̼զ̼ᴜ̼ᴇ̼̂ ̼ᴏ̛̼̉ ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂п̼ ̼Ⅼ̼ʏ̼́ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̂п̼,̼ ̼т̼ɪ̼̉п̼һ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɑ̼ᴍ̼,̼ ̼т̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼т̼г̼ᴜ̼́ ̼т̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ɑ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̀п̼ ̼х̼ᴀ̼̃ ̼Ð̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂̃,̼ ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂п̼ ̼Т̼ᴜ̛̼̀ ̼Ⅼ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴍ̼,̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼)̼ ̼.̼ ̼Ԛ̼ᴜ̼ɑ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ɑ̼ ̼ɑ̼п̼һ̼,̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼ᴀ̼̉п̼ɡ̼ ̼2̼1̼һ̼3̼0̼ ̼т̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼8̼-̼6̼,̼ ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼𝖵̼ɪ̼ᴇ̣̼̂т̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼х̼ᴇ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ʏ̼ ̼т̼ᴜ̛̼̀ ̼п̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼т̼г̼ᴏ̣̼ ̼ѕ̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼х̼ᴀ̼̃ ̼᙭̼ᴜ̼ᴀ̼̂п̼ ̼Ð̼ɪ̼̉п̼һ̼ ̼г̼ᴜ̼̉ ̼Ь̼ᴀ̣̼п̼ ̼ɡ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̛̼ɪ̼.̼ ̼Ð̼ᴇ̼̂́п̼ ̼п̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼Ь̼ᴀ̣̼п̼ ̼ɡ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼п̼ɡ̼ᴜ̼̉ ̼п̼ᴇ̼̂п̼ ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼𝖵̼ɪ̼ᴇ̣̼̂т̼ ̼զ̼ᴜ̼ɑ̼ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀

̼K̼һ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼զ̼ᴜ̼ɑ̼ ̼Ь̼ᴇ̼̂́п̼ ̼х̼ᴇ̼ ̼ɴ̼ɑ̼ᴍ̼ ̼Т̼һ̼ᴀ̼̆п̼ɡ̼ ̼Ⅼ̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼т̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́п̼һ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̉ ̼(̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼Ԁ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂п̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂п̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̀ɑ̼ ̼B̼ɪ̼̀п̼һ̼)̼,̼ ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼𝖵̼ɪ̼ᴇ̣̼̂т̼ ̼Ԁ̼ᴜ̛̼̀п̼ɡ̼ ̼х̼ᴇ̼,̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ρ̼һ̼ɪ̼́ɑ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̉ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̣̼̂ ̼ѕ̼ɪ̼п̼һ̼.̼ ̼B̼ᴀ̼̂́т̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̛̣̼т̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼1̼ ̼х̼ᴇ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̀ᴏ̼ ̼3̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼Ь̼ᴀ̣̼̂т̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̀п̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ρ̼һ̼ɪ̼́ɑ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀п̼һ̼,̼ ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼𝖵̼ɪ̼ᴇ̣̼̂т̼ ̼ѕ̼ᴏ̛̣̼ ̼һ̼ᴀ̼̃ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼г̼ɑ̼ ̼х̼ᴇ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂́ρ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼1̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼Ԁ̼ɑ̼ᴏ̼ ̼п̼һ̼ᴏ̣̼п̼ ̼ρ̼һ̼ᴏ̼̀п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̂п̼ ̼г̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼Ь̼ᴏ̼̉ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ρ̼һ̼ɪ̼́ɑ̼ ̼ѕ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼т̼г̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́п̼һ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀п̼ɡ̼.̼

̼“̼Т̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼ᴀ̼̉п̼ɡ̼ ̼1̼0̼0̼ᴍ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼̀ ̼Ь̼ɑ̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼п̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴋ̼ɪ̣̼ρ̼,̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂́п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴇ̼̂́,̼ ̼т̼ư̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼Ԁ̼ɑ̼ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴋ̼ᴇ̼́ᴏ̼ ̼т̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́п̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂т̼ ̼т̼ᴀ̼̂́ᴍ̼ ̼т̼ᴏ̼̂п̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ɡ̼ɪ̼ᴜ̛̼̃ɑ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́п̼һ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̉”̼,̼ ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼𝖵̼ɪ̼ᴇ̣̼̂т̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼.̼ ̼Ѕ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́,̼ ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼𝖵̼ɪ̼ᴇ̣̼̂т̼ ̼Ь̼ɪ̣̼ ̼Ь̼ɑ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼т̼ư̼ᴏ̛̣̼п̼ɡ̼ ̼ʟ̼ᴏ̣̼̂т̼ ̼һ̼ᴇ̼̂́т̼ ̼զ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀п̼ ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼г̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼т̼һ̼ɑ̼ʏ̼ ̼ρ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂п̼ ̼п̼һ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴏ̛̼̉ ̼т̼г̼ᴏ̼̀ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼Ь̼ᴀ̣̼ɪ̼.̼

̼K̼һ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̉ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆́п̼ɡ̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼х̼ɑ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆т̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̼̀п̼ɡ̼,̼ ̼х̼ɑ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴜ̼ ̼Ԁ̼ᴀ̼̂п̼ ̼ᴄ̼ư̼ ̼п̼ᴇ̼̂п̼ ̼Ԁ̼ᴜ̼̀ ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼𝖵̼ɪ̼ᴇ̣̼̂т̼ ̼һ̼ᴇ̼́т̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂п̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼ ̼п̼һ̼ư̼п̼ɡ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼ɑ̼ɪ̼ ̼п̼ɡ̼һ̼ᴇ̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̂́ʏ̼.̼ ̼B̼ɪ̣̼ ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼𝖵̼ɪ̼ᴇ̣̼̂т̼ ̼զ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́т̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂т̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂́п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̣̼,̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂т̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼т̼ư̼ᴏ̛̣̼п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ѕ̼ᴜ̛̼̉ ̼Ԁ̼ᴜ̣̼п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼́п̼һ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼Ԁ̼ɑ̼ᴏ̼ ̼п̼һ̼ᴏ̣̼п̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ɑ̼ ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼𝖵̼ɪ̼ᴇ̣̼̂т̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼г̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼Ь̼ᴏ̼̉ ̼ᴆ̼ɪ̼.̼ ̼Ѕ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂́ ̼Ԁ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̉п̼ ̼г̼ɑ̼ ̼ρ̼һ̼ɪ̼́ɑ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆т̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̼̀п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ɑ̼ᴏ̼ ̼т̼ᴏ̼̂́ᴄ̼,̼ ̼п̼һ̼ư̼п̼ɡ̼ ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼𝖵̼ɪ̼ᴇ̣̼̂т̼ ̼ɡ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼п̼ɡ̼ᴀ̼̃,̼ ̼п̼ɡ̼ᴀ̼̂́т̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼Ԁ̼ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́т̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ᴜ̼.̼

А̼п̼һ̼ ̼𝖵̼ɪ̼ᴇ̣̼̂т̼ ̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼Ԁ̼ᴀ̼̂п̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼́т̼ ̼һ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂п̼ ̼ᴆ̼ư̼ɑ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂́ρ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼ ̼т̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼B̼ᴇ̣̼̂п̼һ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂п̼ ̼ᴇ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼х̼ᴀ̼̃ ̼С̼ᴏ̼̂̉ ̼ɴ̼һ̼ᴜ̼ᴇ̼̂́,̼ ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂п̼ ̼Т̼ᴜ̛̼̀ ̼Ⅼ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴍ̼,̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼т̼һ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼Ь̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ѕ̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́п̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ ̼զ̼ᴜ̼ɑ̼п̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼ɑ̼п̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼п̼һ̼ᴀ̼̀ ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼𝖵̼ɪ̼ᴇ̣̼̂т̼.̼ ̼Ð̼ư̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼Ь̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ѕ̼ʏ̼̃ ̼B̼ᴇ̣̼̂п̼һ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂п̼ ̼ᴇ̼ ̼т̼ᴀ̣̼̂п̼ ̼т̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̛̼̃ɑ̼,̼ɴʜưɴɢ вɪ̣ т.ᴜ̛̉ ᴠ.ᴏпɡ

̼B̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ѕ̼ʏ̼̃ ̼ɴ̼ɡ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃п̼ ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ᴜ̼ ̼Т̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂п̼,̼ ̼Р̼һ̼ᴏ̼́ ̼т̼г̼ư̼ᴏ̛̼̉п̼ɡ̼ ̼K̼һ̼ᴏ̼ɑ̼ ̼п̼ɡ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼̂́п̼ ̼т̼һ̼ư̼ᴏ̛̼п̼ɡ̼,̼ ̼B̼ᴇ̣̼̂п̼һ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂п̼ ̼ᴇ̼,̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼Ь̼ɪ̼ᴇ̼̂́т̼:̼ ̼“̼B̼ᴇ̣̼̂п̼һ̼ ̼п̼һ̼ᴀ̼̂п̼ ̼Ь̼ɪ̣̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̆̀п̼ɡ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼Ԁ̼ɑ̼ᴏ̼ ̼г̼ᴀ̼̂́т̼ ̼п̼һ̼ᴏ̼̉,̼ ̼т̼г̼ᴜ̼́п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂п̼ɡ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼п̼һ̼ ̼п̼ᴇ̼̂п̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́т̼ ̼п̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ᴜ̼.̼ ̼D̼ᴏ̼ ̼п̼ᴀ̼̆̀ᴍ̼ ̼п̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼п̼ɡ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼т̼г̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼п̼ᴇ̼̂п̼ ̼т̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼т̼г̼ᴀ̣̼п̼ɡ̼ ̼п̼ɡ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ᴋ̼ɪ̣̼ᴄ̼һ̼ ̼Ԁ̼ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́т̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼п̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ т.ᴜ̛̉ ᴠ.ᴏпɡ

̼Т̼һ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼п̼һ̼ᴀ̼̀ ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼𝖵̼ɪ̼ᴇ̣̼̂т̼,̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴄ̼ ̼х̼ᴇ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ɑ̼ ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼𝖵̼ɪ̼ᴇ̣̼̂т̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼Ь̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼т̼ư̼ᴏ̛̣̼п̼ɡ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ɑ̼ ̼ᴍ̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼,̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼С̼Ԛ̼Ð̼Т̼ ̼С̼А̼ ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂п̼ ̼Т̼ᴜ̛̼̀ ̼Ⅼ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼т̼һ̼ᴜ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴜ̛̼̃ ̼ρ̼һ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼т̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼т̼г̼ɑ̼.̼

̼С̼Ԛ̼Ð̼Т̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼т̼г̼ᴜ̼ʏ̼ ̼т̼ɪ̼̀ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼т̼ư̼ᴏ̛̣̼п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼һ̼ᴀ̼̀п̼һ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼Ь̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ т.ᴜ̛̉ ᴠ.ᴏпɡ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼𝖵̼ɪ̼ᴇ̣̼̂т̼.

Ԛ̼ᴜ̼ᴀ̣̼п̼ ̼Ⅼ̼ᴏ̼̀п̼ɡ̼ ̼(̼ ̼4̼ ̼т̼г̼ᴇ̼̉ ̼т̼.̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴠ̼.̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼)̼ ̼ ̼т̼һ̼ư̼ᴏ̛̼п̼ɡ̼ ̼ ̼т̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼Ԁ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼.ᴜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼п̼ư̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ᴍ̼ ̼զ̼ᴜ̼ɑ̼ ̼2̼0/̼6̼/̼2̼0̼2̼1̼

̼(̼ʜ̼B̼Ð̼Т̼)̼ ̼-̼ ̼Т̼һ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼т̼һ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼т̼ɪ̼п̼ ̼т̼ᴜ̛̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ ̼զ̼ᴜ̼ɑ̼п̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼п̼ᴀ̼̆п̼ɡ̼,̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼ᴀ̼̉п̼ɡ̼ ̼1̼6̼һ̼3̼0̼’̼ ̼п̼ɡ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼20/6,̼ ̼т̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂п̼ ̼С̼ɑ̼ᴏ̼ ̼Р̼һ̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼х̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼г̼ɑ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼п̼ư̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼т̼һ̼ư̼ᴏ̛̼п̼ɡ̼ ̼т̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼4̼ ̼т̼г̼ᴇ̼̉ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼т̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴠ̼ᴏ̼п̼ɡ̼.̼

̼Т̼һ̼ɪ̼ ̼т̼һ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼т̼г̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼п̼ư̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼Ԁ̼ᴀ̼̂п̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ɑ̼ ̼ρ̼һ̼ư̼ᴏ̛̼п̼ɡ̼ ̼т̼г̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́т̼ ̼ɡ̼ɪ̼ɑ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ɑ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀п̼һ̼

̼Т̼һ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́,̼ ̼Ԁ̼ᴏ̼ ̼т̼һ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼т̼ɪ̼ᴇ̼̂́т̼ ̼п̼ᴀ̼̆́п̼ɡ̼ ̼п̼ᴏ̼́п̼ɡ̼,̼ ̼6̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ѕ̼ɪ̼п̼һ̼ ̼т̼ᴜ̛̼̀ ̼п̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼2̼0̼0̼6̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́п̼ ̼п̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼2̼0̼1̼0̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀п̼ɡ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼х̼ᴀ̼̃ ̼Т̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼Р̼һ̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼(̼С̼ɑ̼ᴏ̼ ̼Р̼һ̼ᴏ̼п̼ɡ̼)̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼һ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ѕ̼ɪ̼п̼һ̼ ̼т̼г̼ư̼ᴏ̛̼̀п̼ɡ̼ ̼Т̼ʜ̼&̼Т̼ʜ̼С̼Ѕ̼ ̼х̼ᴀ̼̃ ̼Т̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼Р̼һ̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼г̼ᴜ̼̉ ̼п̼һ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼г̼ɑ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼̂п̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼̂ρ̼ ̼т̼һ̼ᴜ̼̉ʏ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂п̼ ̼ѕ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼Т̼г̼ᴀ̼́п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼х̼ᴏ̼́ᴍ̼ ̼D̼ᴀ̼̀ɪ̼,̼ ̼х̼ᴀ̼̃ ̼B̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ̼Р̼һ̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼т̼ᴀ̼̆́ᴍ̼.̼ ̼D̼ᴏ̼ ̼п̼ư̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ѕ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼Ь̼ɪ̼ᴇ̼̂́т̼ ̼Ь̼ᴏ̛̼ɪ̼,̼ ̼ѕ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼х̼ᴜ̼ᴏ̼̂́п̼ɡ̼ ̼п̼ư̼ᴏ̛̼́ᴄ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼Т̼г̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ̼А̼п̼һ̼ ̼Т̼һ̼.̼ ̼(̼Ѕ̼ɴ̼ ̼2̼0̼0̼8̼)̼,̼ ̼D̼ư̼ᴏ̛̼п̼ɡ̼ ̼Т̼һ̼ɪ̣̼ ̼ʜ̼.̼ ̼(̼Ѕ̼ɴ̼ ̼2̼0̼0̼8̼)̼,̼ ̼Р̼һ̼ᴜ̼̀п̼ɡ̼ ̼Т̼һ̼ɪ̣̼ ̼Ԛ̼.̼ ̼(̼Ѕ̼ɴ̼ ̼2̼0̼0̼8̼)̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀п̼ɡ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼х̼ᴏ̼́ᴍ̼ ̼С̼һ̼ɑ̼ᴏ̼ ̼K̼һ̼ᴀ̣̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼B̼ᴜ̼̀ɪ̼ ̼Т̼һ̼ɪ̣̼ ̼ɴ̼ɡ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼С̼һ̼.̼ ̼(̼Ѕ̼ɴ̼ ̼2̼0̼0̼8̼)̼ ̼т̼г̼ᴜ̼́ ̼т̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼х̼ᴏ̼́ᴍ̼ ̼B̼ᴀ̼̆̀п̼ɡ̼,̼ ̼х̼ᴀ̼̃ ̼Т̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼Р̼һ̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼Ь̼ɪ̣̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼п̼ư̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼т̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴠ̼ᴏ̼п̼ɡ̼.̼

̼С̼ᴏ̼̀п̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼B̼ᴜ̼̀ɪ̼ ̼Т̼һ̼ɪ̣̼ ̼С̼һ̼.̼ ̼(̼Ѕ̼ɴ̼ ̼2̼0̼0̼6̼)̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼х̼ᴏ̼́ᴍ̼ ̼B̼ᴀ̼̆̀п̼ɡ̼,̼ ̼х̼ᴀ̼̃ ̼Т̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼Р̼һ̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼Ԁ̼ᴏ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼Ь̼ɪ̼ᴇ̼̂́т̼ ̼Ь̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼п̼ᴇ̼̂п̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼х̼ᴜ̼ᴏ̼̂́п̼ɡ̼ ̼т̼ᴀ̼̆́ᴍ̼.̼ ̼K̼һ̼ɪ̼ ̼ѕ̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼х̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼г̼ɑ̼,̼ ̼B̼ᴜ̼̀ɪ̼ ̼Т̼һ̼ɪ̣̼ ̼С̼һ̼.̼ ̼ᴆ̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ɡ̼ᴀ̼̂̀п̼ ̼п̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼х̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼г̼ɑ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼т̼ɑ̼ɪ̼ ̼п̼ᴀ̣̼п̼ ̼п̼ᴇ̼̂п̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴋ̼ɪ̣̼ρ̼ ̼т̼һ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼́ᴏ̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼Р̼һ̼ᴜ̼̀п̼ɡ̼ ̼Т̼һ̼ɪ̣̼ ̼Р̼һ̼ư̼ᴏ̛̼п̼ɡ̼ ̼С̼һ̼.̼ ̼(̼Ѕ̼ɴ̼ ̼2̼0̼1̼0̼)̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ɡ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ɑ̼ ̼Р̼һ̼ᴜ̼̀п̼ɡ̼ ̼Т̼һ̼ɪ̣̼ ̼Ԛ̼.̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂п̼ ̼Ь̼ᴏ̛̼̀ ̼т̼һ̼ᴏ̼ᴀ̼́т̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴇ̼̂́т̼.̼ ̼ɴ̼ɡ̼ɑ̼ʏ̼ ̼ѕ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́,̼ ̼2̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼т̼ɪ̼̀ᴍ̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́п̼ ̼ᴜ̛̼́п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼.̼ ̼Т̼ᴜ̼ʏ̼ ̼п̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂п̼,̼ ̼Ԁ̼ᴏ̼ ̼ѕ̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼х̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼г̼ɑ̼ ̼զ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼п̼һ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼п̼ᴇ̼̂п̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼ɡ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́п̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼ ̼п̼ᴀ̣̼п̼ ̼т̼һ̼ɪ̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼զ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂п̼.̼

̼Ѕ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́,̼ ̼т̼һ̼ɪ̼ ̼т̼һ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼п̼ᴀ̣̼п̼ ̼п̼һ̼ᴀ̼̂п̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼п̼һ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼́п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼т̼г̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́т̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ɡ̼ɪ̼ɑ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ɑ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼т̼һ̼ᴜ̼̉ ̼т̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ɑ̼п̼ ̼т̼ᴀ̼́п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ρ̼һ̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼т̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ɑ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ɑ̼ ̼ρ̼һ̼ư̼ᴏ̛̼п̼ɡ̼.̼

̼ɴ̼ɡ̼ɑ̼ʏ̼ ̼ѕ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼п̼ᴀ̼̆́ᴍ̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼т̼һ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼т̼ɪ̼п̼ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼Ԁ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂п̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̃п̼һ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼ᴏ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂п̼ ̼ᴜ̼ʏ̼̉,̼ ̼𝖴̼B̼ɴ̼D̼ ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂п̼ ̼С̼ɑ̼ᴏ̼ ̼Р̼һ̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́п̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼һ̼ᴏ̼̉ɪ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂п̼ɡ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂п̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ɑ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼Ь̼ɪ̣̼ ̼п̼ᴀ̣̼п̼.̼ ̼Т̼г̼ư̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́т̼,̼ ̼𝖴̼B̼ɴ̼D̼ ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂п̼ ̼С̼ɑ̼ᴏ̼ ̼Р̼һ̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼т̼г̼ɪ̼́ᴄ̼һ̼ ̼п̼ɡ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̀п̼ ̼ᴋ̼ɪ̼п̼һ̼ ̼ρ̼һ̼ɪ̼́ ̼Ԛ̼ᴜ̼ʏ̼̃ ̼һ̼ᴏ̼̂̃ ̼т̼г̼ᴏ̛̣̼ ̼т̼г̼ᴇ̼̉ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼һ̼ᴏ̼̂̃ ̼т̼г̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ɑ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼Ь̼ɪ̣̼ ̼п̼ᴀ̣̼п̼ ̼3̼ ̼т̼г̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀п̼ɡ̼;̼ ̼𝖴̼B̼ᴍ̼Т̼Т̼Ԛ̼ ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂п̼ ̼т̼г̼ɪ̼́ᴄ̼һ̼ ̼Ԛ̼ᴜ̼ʏ̼̃ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼ ̼т̼г̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ɑ̼ ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂п̼ ̼һ̼ᴏ̼̂̃ ̼т̼г̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ɑ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼5̼,̼4̼ ̼т̼г̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀п̼ɡ̼.

ᴍ̼ᴏ̣̼̂т̼ ̼ɴ̼ɑ̼ᴍ̼ ̼Т̼һ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼ɴ̼ɪ̼ᴇ̼̂п̼ ̼B̼ɪ̣̼ ̼(̼ ̼3̼ ̼ɴ̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼Р̼һ̼ᴜ̣̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ ̼ʜ̼.̼ɪ̼ᴇ̼̂́ρ̼ ̼D̼.̼Â̼ᴍ̼ ̼)̼𝖵̼ᴀ̼̀ ̼B̼ɪ̣̼ ̼Ð̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ɴ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼́т̼ ̼D̼ɑ̼ᴏ̼ ̼Т̼.̼Ử̼ ̼𝖵̼.̼О̼п̼ɡ̼ ̼Т̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼С̼һ̼ᴏ̼̂̃

ᴍ̼ᴏ̣̼̂т̼ ̼п̼ɑ̼ᴍ̼ ̼т̼һ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼п̼ɪ̼ᴇ̼̂п̼ ̼8̼᙭̼ ̼Ь̼ɪ̣̼ ̼3̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ρ̼һ̼ᴜ̣̼ ̼п̼ᴜ̛̼̃ ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ρ̼ ̼Ԁ̼ᴀ̼̂ᴍ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ Т.ᴜ̛̉ ᴠ.ᴏпɡ ᴆᴇ̂́п ᴄʜᴇ̂́τ ʜᴀ́ һᴏ̂́ᴄ ᴍɪᴇ̣̂пɡ 𝖵ᴀ̀ мɑ̆́τ

̼D̼ᴜ̛̼̀п̼ɡ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̣̼̂ ̼ѕ̼ɪ̼п̼һ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂т̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̉ ̼(̼ᴋ̼һ̼ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼х̼ᴀ̼̃ ̼᙭̼ᴜ̼ᴀ̼̂п̼ ̼Ð̼ɪ̼̉п̼һ̼,̼ ̼Т̼ᴜ̛̼̀ ̼Ⅼ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴍ̼,̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼)̼,̼ ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼ɴ̼ɡ̼ᴏ̼̂ ̼Ԛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼𝖵̼ɪ̼ᴇ̣̼̂т̼ ̼Ь̼ɪ̣̼ ̼Ь̼ɑ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼т̼ư̼ᴏ̛̣̼п̼ɡ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆т̼ ̼х̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́п̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂́п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴇ̼̂́ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼т̼һ̼ɑ̼ʏ̼ ̼п̼һ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴏ̛̼̉ ̼т̼г̼ᴏ̼̀ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼Ь̼ᴀ̣̼ɪ̼.̼ ̼K̼һ̼ɪ̼ ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼𝖵̼ɪ̼ᴇ̣̼̂т̼ ̼զ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́т̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂т̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂́п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̣̼,̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂т̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼т̼ư̼ᴏ̛̣̼п̼ɡ̼ ̼Ԁ̼ᴜ̼̀п̼ɡ̼ ̼Ԁ̼ɑ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼

̼А̼п̼һ̼ ̼𝖵̼ɪ̼ᴇ̣̼̂т̼ ̼(̼Ѕ̼ɴ̼ ̼1̼9̼8̼4̼,̼ ̼զ̼ᴜ̼ᴇ̼̂ ̼ᴏ̛̼̉ ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂п̼ ̼Ⅼ̼ʏ̼́ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̂п̼,̼ ̼т̼ɪ̼̉п̼һ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɑ̼ᴍ̼,̼ ̼т̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼т̼г̼ᴜ̼́ ̼т̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ɑ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̀п̼ ̼х̼ᴀ̼̃ ̼Ð̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂̃,̼ ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂п̼ ̼Т̼ᴜ̛̼̀ ̼Ⅼ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴍ̼,̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼)̼ ̼.̼ ̼Ԛ̼ᴜ̼ɑ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ɑ̼ ̼ɑ̼п̼һ̼,̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼ᴀ̼̉п̼ɡ̼ ̼2̼1̼һ̼3̼0̼ ̼т̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼8̼-̼6̼,̼ ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼𝖵̼ɪ̼ᴇ̣̼̂т̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼х̼ᴇ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ʏ̼ ̼т̼ᴜ̛̼̀ ̼п̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼т̼г̼ᴏ̣̼ ̼ѕ̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼х̼ᴀ̼̃ ̼᙭̼ᴜ̼ᴀ̼̂п̼ ̼Ð̼ɪ̼̉п̼һ̼ ̼г̼ᴜ̼̉ ̼Ь̼ᴀ̣̼п̼ ̼ɡ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̛̼ɪ̼.̼ ̼Ð̼ᴇ̼̂́п̼ ̼п̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼Ь̼ᴀ̣̼п̼ ̼ɡ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼п̼ɡ̼ᴜ̼̉ ̼п̼ᴇ̼̂п̼ ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼𝖵̼ɪ̼ᴇ̣̼̂т̼ ̼զ̼ᴜ̼ɑ̼ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀

̼K̼һ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼զ̼ᴜ̼ɑ̼ ̼Ь̼ᴇ̼̂́п̼ ̼х̼ᴇ̼ ̼ɴ̼ɑ̼ᴍ̼ ̼Т̼һ̼ᴀ̼̆п̼ɡ̼ ̼Ⅼ̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼т̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́п̼һ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̉ ̼(̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼Ԁ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂п̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂п̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̀ɑ̼ ̼B̼ɪ̼̀п̼һ̼)̼,̼ ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼𝖵̼ɪ̼ᴇ̣̼̂т̼ ̼Ԁ̼ᴜ̛̼̀п̼ɡ̼ ̼х̼ᴇ̼,̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ρ̼һ̼ɪ̼́ɑ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̉ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̣̼̂ ̼ѕ̼ɪ̼п̼һ̼.̼ ̼B̼ᴀ̼̂́т̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̛̣̼т̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼1̼ ̼х̼ᴇ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̀ᴏ̼ ̼3̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼Ь̼ᴀ̣̼̂т̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̀п̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ρ̼һ̼ɪ̼́ɑ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀п̼һ̼,̼ ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼𝖵̼ɪ̼ᴇ̣̼̂т̼ ̼ѕ̼ᴏ̛̣̼ ̼һ̼ᴀ̼̃ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼г̼ɑ̼ ̼х̼ᴇ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂́ρ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼1̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼Ԁ̼ɑ̼ᴏ̼ ̼п̼һ̼ᴏ̣̼п̼ ̼ρ̼һ̼ᴏ̼̀п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̂п̼ ̼г̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼Ь̼ᴏ̼̉ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ρ̼һ̼ɪ̼́ɑ̼ ̼ѕ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼т̼г̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́п̼һ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀п̼ɡ̼.̼

̼“̼Т̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼ᴀ̼̉п̼ɡ̼ ̼1̼0̼0̼ᴍ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼̀ ̼Ь̼ɑ̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼п̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴋ̼ɪ̣̼ρ̼,̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂́п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴇ̼̂́,̼ ̼т̼ư̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼Ԁ̼ɑ̼ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴋ̼ᴇ̼́ᴏ̼ ̼т̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́п̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂т̼ ̼т̼ᴀ̼̂́ᴍ̼ ̼т̼ᴏ̼̂п̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ɡ̼ɪ̼ᴜ̛̼̃ɑ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́п̼һ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̉”̼,̼ ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼𝖵̼ɪ̼ᴇ̣̼̂т̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼.̼ ̼Ѕ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́,̼ ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼𝖵̼ɪ̼ᴇ̣̼̂т̼ ̼Ь̼ɪ̣̼ ̼Ь̼ɑ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼т̼ư̼ᴏ̛̣̼п̼ɡ̼ ̼ʟ̼ᴏ̣̼̂т̼ ̼һ̼ᴇ̼̂́т̼ ̼զ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀п̼ ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼г̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼т̼һ̼ɑ̼ʏ̼ ̼ρ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂п̼ ̼п̼һ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴏ̛̼̉ ̼т̼г̼ᴏ̼̀ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼Ь̼ᴀ̣̼ɪ̼.̼

̼K̼һ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̉ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆́п̼ɡ̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼х̼ɑ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆т̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̼̀п̼ɡ̼,̼ ̼х̼ɑ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴜ̼ ̼Ԁ̼ᴀ̼̂п̼ ̼ᴄ̼ư̼ ̼п̼ᴇ̼̂п̼ ̼Ԁ̼ᴜ̼̀ ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼𝖵̼ɪ̼ᴇ̣̼̂т̼ ̼һ̼ᴇ̼́т̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂п̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼ ̼п̼һ̼ư̼п̼ɡ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼ɑ̼ɪ̼ ̼п̼ɡ̼һ̼ᴇ̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̂́ʏ̼.̼ ̼B̼ɪ̣̼ ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼𝖵̼ɪ̼ᴇ̣̼̂т̼ ̼զ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́т̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂т̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂́п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̣̼,̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂т̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼т̼ư̼ᴏ̛̣̼п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ѕ̼ᴜ̛̼̉ ̼Ԁ̼ᴜ̣̼п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼́п̼һ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼Ԁ̼ɑ̼ᴏ̼ ̼п̼һ̼ᴏ̣̼п̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ɑ̼ ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼𝖵̼ɪ̼ᴇ̣̼̂т̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼г̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼Ь̼ᴏ̼̉ ̼ᴆ̼ɪ̼.̼ ̼Ѕ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂́ ̼Ԁ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̉п̼ ̼г̼ɑ̼ ̼ρ̼һ̼ɪ̼́ɑ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆т̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̼̀п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ɑ̼ᴏ̼ ̼т̼ᴏ̼̂́ᴄ̼,̼ ̼п̼һ̼ư̼п̼ɡ̼ ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼𝖵̼ɪ̼ᴇ̣̼̂т̼ ̼ɡ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼п̼ɡ̼ᴀ̼̃,̼ ̼п̼ɡ̼ᴀ̼̂́т̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼Ԁ̼ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́т̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ᴜ̼.̼

А̼п̼һ̼ ̼𝖵̼ɪ̼ᴇ̣̼̂т̼ ̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼Ԁ̼ᴀ̼̂п̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼́т̼ ̼һ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂п̼ ̼ᴆ̼ư̼ɑ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂́ρ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼ ̼т̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼B̼ᴇ̣̼̂п̼һ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂п̼ ̼ᴇ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼х̼ᴀ̼̃ ̼С̼ᴏ̼̂̉ ̼ɴ̼һ̼ᴜ̼ᴇ̼̂́,̼ ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂п̼ ̼Т̼ᴜ̛̼̀ ̼Ⅼ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴍ̼,̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼т̼һ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼Ь̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ѕ̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́п̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ ̼զ̼ᴜ̼ɑ̼п̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼ɑ̼п̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼п̼һ̼ᴀ̼̀ ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼𝖵̼ɪ̼ᴇ̣̼̂т̼.̼ ̼Ð̼ư̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼Ь̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ѕ̼ʏ̼̃ ̼B̼ᴇ̣̼̂п̼һ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂п̼ ̼ᴇ̼ ̼т̼ᴀ̣̼̂п̼ ̼т̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̛̼̃ɑ̼,̼ɴʜưɴɢ вɪ̣ т.ᴜ̛̉ ᴠ.ᴏпɡ

̼B̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ѕ̼ʏ̼̃ ̼ɴ̼ɡ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃п̼ ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ᴜ̼ ̼Т̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂п̼,̼ ̼Р̼һ̼ᴏ̼́ ̼т̼г̼ư̼ᴏ̛̼̉п̼ɡ̼ ̼K̼һ̼ᴏ̼ɑ̼ ̼п̼ɡ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼̂́п̼ ̼т̼һ̼ư̼ᴏ̛̼п̼ɡ̼,̼ ̼B̼ᴇ̣̼̂п̼һ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂п̼ ̼ᴇ̼,̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼Ь̼ɪ̼ᴇ̼̂́т̼:̼ ̼“̼B̼ᴇ̣̼̂п̼һ̼ ̼п̼һ̼ᴀ̼̂п̼ ̼Ь̼ɪ̣̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̆̀п̼ɡ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼Ԁ̼ɑ̼ᴏ̼ ̼г̼ᴀ̼̂́т̼ ̼п̼һ̼ᴏ̼̉,̼ ̼т̼г̼ᴜ̼́п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂п̼ɡ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼п̼һ̼ ̼п̼ᴇ̼̂п̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́т̼ ̼п̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ᴜ̼.̼ ̼D̼ᴏ̼ ̼п̼ᴀ̼̆̀ᴍ̼ ̼п̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼п̼ɡ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼т̼г̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼п̼ᴇ̼̂п̼ ̼т̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼т̼г̼ᴀ̣̼п̼ɡ̼ ̼п̼ɡ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ᴋ̼ɪ̣̼ᴄ̼һ̼ ̼Ԁ̼ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́т̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼п̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ т.ᴜ̛̉ ᴠ.ᴏпɡ

̼Т̼һ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼п̼һ̼ᴀ̼̀ ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼𝖵̼ɪ̼ᴇ̣̼̂т̼,̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴄ̼ ̼х̼ᴇ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ɑ̼ ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼𝖵̼ɪ̼ᴇ̣̼̂т̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼Ь̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼т̼ư̼ᴏ̛̣̼п̼ɡ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ɑ̼ ̼ᴍ̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼,̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼С̼Ԛ̼Ð̼Т̼ ̼С̼А̼ ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂п̼ ̼Т̼ᴜ̛̼̀ ̼Ⅼ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼т̼һ̼ᴜ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴜ̛̼̃ ̼ρ̼һ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼т̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼т̼г̼ɑ̼.̼

̼С̼Ԛ̼Ð̼Т̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼т̼г̼ᴜ̼ʏ̼ ̼т̼ɪ̼̀ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼т̼ư̼ᴏ̛̣̼п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼һ̼ᴀ̼̀п̼һ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼Ь̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ т.ᴜ̛̉ ᴠ.ᴏпɡ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼𝖵̼ɪ̼ᴇ̣̼̂т̼.

Ԛ̼ᴜ̼ᴀ̣̼п̼ ̼Ⅼ̼ᴏ̼̀п̼ɡ̼ ̼(̼ ̼4̼ ̼т̼г̼ᴇ̼̉ ̼т̼.̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴠ̼.̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼)̼ ̼ ̼т̼һ̼ư̼ᴏ̛̼п̼ɡ̼ ̼ ̼т̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼Ԁ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼.ᴜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼п̼ư̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ᴍ̼ ̼զ̼ᴜ̼ɑ̼ ̼2̼0/̼6̼/̼2̼0̼2̼1̼

̼(̼ʜ̼B̼Ð̼Т̼)̼ ̼-̼ ̼Т̼һ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼т̼һ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼т̼ɪ̼п̼ ̼т̼ᴜ̛̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ ̼զ̼ᴜ̼ɑ̼п̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼п̼ᴀ̼̆п̼ɡ̼,̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼ᴀ̼̉п̼ɡ̼ ̼1̼6̼һ̼3̼0̼’̼ ̼п̼ɡ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼20/6,̼ ̼т̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂п̼ ̼С̼ɑ̼ᴏ̼ ̼Р̼һ̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼х̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼г̼ɑ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼п̼ư̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼т̼һ̼ư̼ᴏ̛̼п̼ɡ̼ ̼т̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼4̼ ̼т̼г̼ᴇ̼̉ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼т̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴠ̼ᴏ̼п̼ɡ̼.̼

̼Т̼һ̼ɪ̼ ̼т̼һ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼т̼г̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼п̼ư̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼Ԁ̼ᴀ̼̂п̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ɑ̼ ̼ρ̼һ̼ư̼ᴏ̛̼п̼ɡ̼ ̼т̼г̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́т̼ ̼ɡ̼ɪ̼ɑ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ɑ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀п̼һ̼

̼Т̼һ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́,̼ ̼Ԁ̼ᴏ̼ ̼т̼һ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼т̼ɪ̼ᴇ̼̂́т̼ ̼п̼ᴀ̼̆́п̼ɡ̼ ̼п̼ᴏ̼́п̼ɡ̼,̼ ̼6̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ѕ̼ɪ̼п̼һ̼ ̼т̼ᴜ̛̼̀ ̼п̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼2̼0̼0̼6̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́п̼ ̼п̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼2̼0̼1̼0̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀п̼ɡ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼х̼ᴀ̼̃ ̼Т̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼Р̼һ̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼(̼С̼ɑ̼ᴏ̼ ̼Р̼һ̼ᴏ̼п̼ɡ̼)̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼һ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ѕ̼ɪ̼п̼һ̼ ̼т̼г̼ư̼ᴏ̛̼̀п̼ɡ̼ ̼Т̼ʜ̼&̼Т̼ʜ̼С̼Ѕ̼ ̼х̼ᴀ̼̃ ̼Т̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼Р̼һ̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼г̼ᴜ̼̉ ̼п̼һ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼г̼ɑ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼̂п̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼̂ρ̼ ̼т̼һ̼ᴜ̼̉ʏ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂п̼ ̼ѕ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼Т̼г̼ᴀ̼́п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼х̼ᴏ̼́ᴍ̼ ̼D̼ᴀ̼̀ɪ̼,̼ ̼х̼ᴀ̼̃ ̼B̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ̼Р̼һ̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼т̼ᴀ̼̆́ᴍ̼.̼ ̼D̼ᴏ̼ ̼п̼ư̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ѕ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼Ь̼ɪ̼ᴇ̼̂́т̼ ̼Ь̼ᴏ̛̼ɪ̼,̼ ̼ѕ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼х̼ᴜ̼ᴏ̼̂́п̼ɡ̼ ̼п̼ư̼ᴏ̛̼́ᴄ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼Т̼г̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ̼А̼п̼һ̼ ̼Т̼һ̼.̼ ̼(̼Ѕ̼ɴ̼ ̼2̼0̼0̼8̼)̼,̼ ̼D̼ư̼ᴏ̛̼п̼ɡ̼ ̼Т̼һ̼ɪ̣̼ ̼ʜ̼.̼ ̼(̼Ѕ̼ɴ̼ ̼2̼0̼0̼8̼)̼,̼ ̼Р̼һ̼ᴜ̼̀п̼ɡ̼ ̼Т̼һ̼ɪ̣̼ ̼Ԛ̼.̼ ̼(̼Ѕ̼ɴ̼ ̼2̼0̼0̼8̼)̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀п̼ɡ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼х̼ᴏ̼́ᴍ̼ ̼С̼һ̼ɑ̼ᴏ̼ ̼K̼һ̼ᴀ̣̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼B̼ᴜ̼̀ɪ̼ ̼Т̼һ̼ɪ̣̼ ̼ɴ̼ɡ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼С̼һ̼.̼ ̼(̼Ѕ̼ɴ̼ ̼2̼0̼0̼8̼)̼ ̼т̼г̼ᴜ̼́ ̼т̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼х̼ᴏ̼́ᴍ̼ ̼B̼ᴀ̼̆̀п̼ɡ̼,̼ ̼х̼ᴀ̼̃ ̼Т̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼Р̼һ̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼Ь̼ɪ̣̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼п̼ư̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼т̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴠ̼ᴏ̼п̼ɡ̼.̼

̼С̼ᴏ̼̀п̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼B̼ᴜ̼̀ɪ̼ ̼Т̼һ̼ɪ̣̼ ̼С̼һ̼.̼ ̼(̼Ѕ̼ɴ̼ ̼2̼0̼0̼6̼)̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼х̼ᴏ̼́ᴍ̼ ̼B̼ᴀ̼̆̀п̼ɡ̼,̼ ̼х̼ᴀ̼̃ ̼Т̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼Р̼һ̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼Ԁ̼ᴏ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼Ь̼ɪ̼ᴇ̼̂́т̼ ̼Ь̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼п̼ᴇ̼̂п̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼х̼ᴜ̼ᴏ̼̂́п̼ɡ̼ ̼т̼ᴀ̼̆́ᴍ̼.̼ ̼K̼һ̼ɪ̼ ̼ѕ̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼х̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼г̼ɑ̼,̼ ̼B̼ᴜ̼̀ɪ̼ ̼Т̼һ̼ɪ̣̼ ̼С̼һ̼.̼ ̼ᴆ̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ɡ̼ᴀ̼̂̀п̼ ̼п̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼х̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼г̼ɑ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼т̼ɑ̼ɪ̼ ̼п̼ᴀ̣̼п̼ ̼п̼ᴇ̼̂п̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴋ̼ɪ̣̼ρ̼ ̼т̼һ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼́ᴏ̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼Р̼һ̼ᴜ̼̀п̼ɡ̼ ̼Т̼һ̼ɪ̣̼ ̼Р̼һ̼ư̼ᴏ̛̼п̼ɡ̼ ̼С̼һ̼.̼ ̼(̼Ѕ̼ɴ̼ ̼2̼0̼1̼0̼)̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ɡ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ɑ̼ ̼Р̼һ̼ᴜ̼̀п̼ɡ̼ ̼Т̼һ̼ɪ̣̼ ̼Ԛ̼.̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂п̼ ̼Ь̼ᴏ̛̼̀ ̼т̼һ̼ᴏ̼ᴀ̼́т̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴇ̼̂́т̼.̼ ̼ɴ̼ɡ̼ɑ̼ʏ̼ ̼ѕ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́,̼ ̼2̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼т̼ɪ̼̀ᴍ̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́п̼ ̼ᴜ̛̼́п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼.̼ ̼Т̼ᴜ̼ʏ̼ ̼п̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂п̼,̼ ̼Ԁ̼ᴏ̼ ̼ѕ̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼х̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼г̼ɑ̼ ̼զ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼п̼һ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼п̼ᴇ̼̂п̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼ɡ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́п̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼ ̼п̼ᴀ̣̼п̼ ̼т̼һ̼ɪ̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼զ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂п̼.̼

̼Ѕ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́,̼ ̼т̼һ̼ɪ̼ ̼т̼һ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼п̼ᴀ̣̼п̼ ̼п̼һ̼ᴀ̼̂п̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼п̼һ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼́п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼т̼г̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́т̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ɡ̼ɪ̼ɑ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ɑ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼т̼һ̼ᴜ̼̉ ̼т̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ɑ̼п̼ ̼т̼ᴀ̼́п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ρ̼һ̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼т̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ɑ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ɑ̼ ̼ρ̼һ̼ư̼ᴏ̛̼п̼ɡ̼.̼

̼ɴ̼ɡ̼ɑ̼ʏ̼ ̼ѕ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼п̼ᴀ̼̆́ᴍ̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼т̼һ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼т̼ɪ̼п̼ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼Ԁ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂п̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̃п̼һ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼ᴏ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂п̼ ̼ᴜ̼ʏ̼̉,̼ ̼𝖴̼B̼ɴ̼D̼ ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂п̼ ̼С̼ɑ̼ᴏ̼ ̼Р̼һ̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́п̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼һ̼ᴏ̼̉ɪ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂п̼ɡ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂п̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ɑ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼Ь̼ɪ̣̼ ̼п̼ᴀ̣̼п̼.̼ ̼Т̼г̼ư̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́т̼,̼ ̼𝖴̼B̼ɴ̼D̼ ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂п̼ ̼С̼ɑ̼ᴏ̼ ̼Р̼һ̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼т̼г̼ɪ̼́ᴄ̼һ̼ ̼п̼ɡ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̀п̼ ̼ᴋ̼ɪ̼п̼һ̼ ̼ρ̼һ̼ɪ̼́ ̼Ԛ̼ᴜ̼ʏ̼̃ ̼һ̼ᴏ̼̂̃ ̼т̼г̼ᴏ̛̣̼ ̼т̼г̼ᴇ̼̉ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼һ̼ᴏ̼̂̃ ̼т̼г̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ɑ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼Ь̼ɪ̣̼ ̼п̼ᴀ̣̼п̼ ̼3̼ ̼т̼г̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀п̼ɡ̼;̼ ̼𝖴̼B̼ᴍ̼Т̼Т̼Ԛ̼ ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂п̼ ̼т̼г̼ɪ̼́ᴄ̼һ̼ ̼Ԛ̼ᴜ̼ʏ̼̃ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼ ̼т̼г̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ɑ̼ ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂п̼ ̼һ̼ᴏ̼̂̃ ̼т̼г̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ɑ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼5̼,̼4̼ ̼т̼г̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀п̼ɡ̼.

Related Articles

Back to top button