T4. Th6 29th, 2022

Qᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ‘ᴅíɴʜ áɴ’ ᴠà ᴄʜᴜʏệɴ ᴋê ʙɪêɴ ᴛàɪ sảɴ

CQĐT sẽ ᴋʜởɪ ᴛố ᴠụ áɴ ʜìɴʜ sự ᴠề ᴛộɪ ʀửᴀ ᴛɪềɴ ᴠà xử ʟý đốɪ ᴠớɪ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ đứɴɢ ᴛêɴ ʜộ, ᴄʜᴇ ɢɪấᴜ ɴɢᴜồɴ ɢốᴄ ᴛàɪ sảɴ ᴘʜạᴍ ᴛộɪ để xử ʟý ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ.

Lɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴠụ Vɪệᴛ Á, Tʀᴜɴɢ ᴛướɴɢ Tô Âɴ Xô ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, CQĐT đã ᴛʜᴜ ɢɪữ, ᴋê ʙɪêɴ, ᴘʜᴏɴɢ ᴛỏᴀ, ɴɢăɴ ᴄʜặɴ ɢɪᴀᴏ ᴅịᴄʜ ʙấᴛ độɴɢ sảɴ, ᴛàɪ sảɴ ɢɪá ᴛʀị 1.220 ᴛỷ đồɴɢ.

Tʀᴏɴɢ đó ᴄó 380 ᴛỷ đồɴɢ ᴛɪềɴ ᴍặᴛ, ᴄòɴ ʟạɪ ʟà ɢɪá ᴛʀị ʙấᴛ độɴɢ sảɴ ʜơɴ 800 ᴛỷ đồɴɢ.

Từ đó đếɴ ɴᴀʏ, ᴛʜêᴍ ɴʜɪềᴜ ᴄá ɴʜâɴ ʙị ʙắᴛ ɢɪữ để đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠì ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠụ Vɪệᴛ Á, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó ôɴɢ Cʜᴜ Nɢọᴄ Aɴʜ (ɴɢᴜʏêɴ Bộ ᴛʀưởɴɢ Bộ Kʜᴏᴀ ʜọᴄ & Côɴɢ ɴɢʜệ, ɴɢᴜʏêɴ Cʜủ ᴛịᴄʜ UBND TP Hà Nộɪ) ᴠà ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Tʜᴀɴʜ Lᴏɴɢ (ɴɢᴜʏêɴ Bộ ᴛʀưởɴɢ Bộ Y ᴛế).

Qᴜá ᴛʀìɴʜ ᴄơ ǫᴜᴀɴ CSĐT ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ʟệɴʜ ᴋʜáᴍ xéᴛ ɴʜà ʀɪêɴɢ ᴄủᴀ ʜᴀɪ ᴄựᴜ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ᴛʀêɴ, ʜìɴʜ ảɴʜ ɴʜữɴɢ ᴄăɴ ɴʜà ᴛʀị ɢɪá ʜàɴɢ ᴄʜụᴄ ᴛỷ đồɴɢ ᴍà ʜᴀɪ ôɴɢ đᴀɴɢ sɪɴʜ sốɴɢ đượᴄ ᴘʜơɪ ʙàʏ ᴛʀêɴ ᴍặᴛ ʙáᴏ.

Căɴ ɴʜà ɴơɪ ôɴɢ Cʜᴜ Nɢọᴄ Aɴʜ sɪɴʜ sốɴɢ ʙị CQĐT ᴋʜáᴍ xéᴛ.

Căɴ ɴʜà ɴơɪ ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Tʜᴀɴʜ Lᴏɴɢ sɪɴʜ sốɴɢ ʙị CQĐT ᴋʜáᴍ xéᴛ.

X.á.ᴄ ᴍɪɴʜ ᴛàɪ sảɴ ᴄủᴀ ʙị ᴄᴀɴ  ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴠớɪ ᴠɪᴇᴛɴᴀᴍɴᴇᴛ, Tɪếɴ sĩ, ʟᴜậᴛ sư Đặɴɢ Văɴ Cườɴɢ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ, ᴛʜôɴɢ ᴛʜườɴɢ, đốɪ ᴠớɪ ᴄáᴄ ᴠụ áɴ ᴠề ᴛʜᴀᴍ ɴʜũɴɢ, ᴋɪɴʜ ᴛế ᴠà ᴄʜứᴄ ᴠụ ɢâʏ ᴛʜɪệᴛ ʜạɪ đếɴ ᴛàɪ sảɴ ᴄủᴀ ɴʜà ɴướᴄ, ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ ʜᴏặᴄ ᴄó ʏếᴜ ᴛố ᴠụ ʟợɪ, CQĐT sẽ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ᴄáᴄ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ x.á.ᴄ ᴍɪɴʜ ᴠà ɴɢăɴ ᴄʜặɴ đốɪ ᴠớɪ ᴛàɪ sảɴ ᴄủᴀ ʙị ᴄᴀɴ.

Đốɪ ᴠớɪ ɴʜữɴɢ ᴛàɪ sảɴ ᴄó ɴɢᴜồɴ ɢốᴄ ᴛừ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ ʜᴏặᴄ ᴅᴏ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴛộɪ ᴍà ᴄó, ᴠề ɴɢᴜʏêɴ ᴛắᴄ, CQĐT sẽ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ɴɪêᴍ ᴘʜᴏɴɢ, ᴋê ʙɪêɴ, ᴛʜᴜ ɢɪữ để xử ʟý ᴛʜᴇᴏ ɴɢᴜʏêɴ ᴛắᴄ xử ʟý ᴠậᴛ ᴄʜứɴɢ ǫᴜʏ địɴʜ ᴛạɪ đɪềᴜ 106 BLTT ʜìɴʜ sự.

Tʜᴇᴏ ʟᴜậᴛ sư, CQĐT sẽ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ x.á.ᴄ ᴍɪɴʜ ᴛạɪ ᴠăɴ ᴘʜòɴɢ đăɴɢ ᴋý ǫᴜʏềɴ sử ᴅụɴɢ đấᴛ, ᴘʜòɴɢ ᴛàɪ ɴɢᴜʏêɴ ᴍôɪ ᴛʀườɴɢ, ᴘʜòɴɢ CSGT, ɴɢâɴ ʜàɴɢ ᴠà ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴋʜáᴄ để x.á.ᴄ địɴʜ ᴄáᴄ ʙị ᴄᴀɴ đứɴɢ ᴛêɴ ʙᴀᴏ ɴʜɪêᴜ ᴛàɪ sảɴ ʟà ɴʜà, đấᴛ, xᴇ ô ᴛô, ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ ɴɢâɴ ʜàɴɢ ᴠà ɴʜữɴɢ ᴛàɪ sảɴ ᴋʜáᴄ.

Tɪếɴ sĩ, ʟᴜậᴛ sư Đặɴɢ Văɴ Cườɴɢ

Sᴀᴜ ᴋʜɪ x.á.ᴄ ᴍɪɴʜ đượᴄ ɴʜữɴɢ ᴛàɪ sảɴ đứɴɢ ᴛêɴ sở ʜữᴜ ʀɪêɴɢ ʜᴏặᴄ đồɴɢ sở ʜữᴜ, CQĐT sẽ x.á.ᴄ địɴʜ ɴɢᴜồɴ ɢốᴄ số ᴛàɪ sảɴ đó, sẽ ᴄăɴ ᴄứ ᴠàᴏ ʜồ sơ ᴋê ᴋʜᴀɪ ᴛàɪ sảɴ ᴄủᴀ ᴄáɴ ʙộ đảɴɢ ᴠɪêɴ để đáɴʜ ɢɪá ᴛíɴʜ ᴛʀᴜɴɢ ᴛʜựᴄ, ᴛàɪ sảɴ ᴄó ʙấᴛ ᴍɪɴʜ ʜᴀʏ ᴋʜôɴɢ, ɴɢᴜồɴ ɢốᴄ ᴛʜế ɴàᴏ, ᴄó ᴘʜảɪ ʟà ᴅᴏ ᴘʜạᴍ ᴛộɪ ᴍà ᴄó ʜᴀʏ ᴋʜôɴɢ.

Tʀêɴ ᴄơ sở đó ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ sẽ ᴄó ᴘʜươɴɢ ᴛʜứᴄ xử ʟý ᴘʜù ʜợᴘ.

Đốɪ ᴠớɪ ɴʜữɴɢ ʙɪệᴛ ᴛʜự đắᴛ ᴛɪềɴ ᴍà ᴄáᴄ ʙị ᴄᴀɴ sɪɴʜ sốɴɢ ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ ʙị ʙắᴛ, ɴʜữɴɢ ᴄʜɪếᴄ xᴇ sᴀɴɢ ᴛʀọɴɢ ᴍà ʙị ᴄᴀɴ sử ᴅụɴɢ, ɴếᴜ đứɴɢ ᴛêɴ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ, CQĐT ᴄũɴɢ sẽ ʟàᴍ ʀõ ᴄó ᴠɪệᴄ ɴʜờ đứɴɢ ᴛêɴ ʜᴀʏ ᴋʜôɴɢ.

Tʀườɴɢ ʜợᴘ ɴʜữɴɢ ᴄăɴ ɴʜà đắᴛ ᴛɪềɴ, ɴʜữɴɢ ᴄʜɪếᴄ xᴇ ô ᴛô sᴀɴɢ ᴛʀọɴɢ đứɴɢ ᴛêɴ ᴠợ ᴄᴏɴ, ᴀɴʜ ᴇᴍ ᴄủᴀ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ᴍà ɴɢʜề ɴɢʜɪệᴘ ᴋʜôɴɢ ʀõ ʀàɴɢ ʜᴏặᴄ ᴛᴜổɪ đờɪ ᴄòɴ ǫᴜá ᴛʀẻ, đó ᴄũɴɢ ʟà ɴʜữɴɢ ɴɢʜɪ ᴠấɴ ᴛàɪ sảɴ ᴄó ɴɢᴜồɴ ɢốᴄ ᴅᴏ ᴘʜạᴍ ᴛộɪ ᴍà ᴄó.

Tʀườɴɢ ʜợᴘ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ʜàɴʜ ᴠɪ ʀửᴀ ᴛɪềɴ, ɴɢᴜồɴ ɢốᴄ ᴛɪềɴ ᴅᴏ ᴘʜạᴍ ᴛộɪ ᴍà ᴄó ɴʜưɴɢ đã ᴛʜôɴɢ ǫᴜᴀ ɢɪᴀᴏ ᴅịᴄʜ ᴅâɴ sự để ᴄʜᴇ ɢɪấᴜ ɴɢᴜồɴ ɢốᴄ, CQĐT sẽ ᴋʜởɪ ᴛố ᴠụ áɴ ʜìɴʜ sự ᴠề ᴛộɪ ʀửᴀ ᴛɪềɴ ᴠà xử ʟý đốɪ ᴠớɪ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ đứɴɢ ᴛêɴ ʜộ, ᴄʜᴇ ɢɪấᴜ ɴɢᴜồɴ ɢốᴄ ᴛàɪ sảɴ ᴘʜạᴍ ᴛộɪ để xử ʟý ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ.

Lᴜậᴛ sư Đặɴɢ Văɴ Cườɴɢ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ, ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ᴛộɪ ᴅᴀɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜóᴍ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ ᴠề ᴛʜᴀᴍ ɴʜũɴɢ ᴠà ᴄʜứᴄ ᴠụ, ᴛộɪ ᴘʜạᴍ ᴋɪɴʜ ᴛế ᴄó ǫᴜʏ địɴʜ ʜìɴʜ ᴘʜạᴛ ʙổ sᴜɴɢ ʟà ᴘʜạᴛ ᴛɪềɴ ᴠà ᴛịᴄʜ ᴛʜᴜ ᴍộᴛ ᴘʜầɴ ʜᴏặᴄ ᴛᴏàɴ ʙộ ᴛàɪ sảɴ.

Bởɪ ᴠậʏ, ᴠấɴ đề x.á.ᴄ ᴍɪɴʜ ᴛàɪ sảɴ ᴄủᴀ ʙị ᴄᴀɴ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʟà ʀấᴛ ᴄầɴ ᴛʜɪếᴛ để ʟàᴍ ᴄăɴ ᴄứ áᴘ ᴅụɴɢ ᴄáᴄ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ɴɢăɴ ᴄʜặɴ ᴠà áᴘ ᴅụɴɢ ʜìɴʜ ᴘʜạᴛ ʙổ sᴜɴɢ ᴋʜɪ ᴛòᴀ áɴ ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ ᴠụ áɴ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ.

Có ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴅẫɴ đếɴ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴛʜᴀᴍ ɴʜũɴɢ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴍộᴛ ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ʀấᴛ ǫᴜᴀɴ ᴛʀọɴɢ ʟà ᴠɪệᴄ ǫᴜảɴ ʟý ᴛàɪ sảɴ ᴄủᴀ ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ ʜɪệɴ ɴᴀʏ ᴄòɴ ʀấᴛ ʟỏɴɢ ʟẻᴏ, đặᴄ ʙɪệᴛ ʟà ᴛàɪ sảɴ ʙấᴛ độɴɢ sảɴ, ô ᴛô ᴠà ᴛɪềɴ ᴍặᴛ ɢửɪ ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ ɴɢâɴ ʜàɴɢ, ᴛɪềɴ ᴄấᴛ ɢɪấᴜ ở ɴʜà.

Hɪệɴ ᴄʜưᴀ ᴄó ǫᴜʏ địɴʜ ᴄʜứɴɢ ᴍɪɴʜ ᴛɪềɴ sạᴄʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴄáᴄ ɢɪᴀᴏ ᴅịᴄʜ ɴêɴ ᴄứ ᴄó ᴛɪềɴ ʟà ɴɢườɪ ᴛᴀ ᴄó ᴛʜể đứɴɢ ᴛêɴ ɴʜà đấᴛ, xᴇ ᴄộ, ɢửɪ ɴɢâɴ ʜàɴɢ…

Vɪệᴄ ᴛàɪ sảɴ ᴛʜᴀᴍ ɴʜũɴɢ ᴄó ᴄʜỗ ᴄấᴛ ɢɪấᴜ, ᴅễ ᴅàɴɢ ᴄấᴛ ɢɪấᴜ ᴍà ᴋʜôɴɢ ʙị ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ, ᴋʜôɴɢ ʙị ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ xử ʟý… Cʜíɴʜ ʟà độɴɢ ᴄơ ᴛʜúᴄ đẩʏ ᴄáᴄ đốɪ ᴛượɴɢ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴛʜᴀᴍ ɴʜũɴɢ, Tɪếɴ sĩ Đặɴɢ Văɴ Cườɴɢ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ.

Tʜờɪ đɪểᴍ ʙắᴛ ɢɪữ ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Đứᴄ Cʜᴜɴɢ (ᴄựᴜ Cʜủ ᴛịᴄʜ UBND TP Hà Nộɪ), CQĐT đã ʀᴀ ʟệɴʜ ᴋê ʙɪêɴ ᴛàɪ sảɴ đốɪ ᴠớɪ 3 ɴʜà, đấᴛ ᴄủᴀ ôɴɢ ᴄʜᴜɴɢ.

Nʜữɴɢ ᴛàɪ sảɴ ɴàʏ ɢồᴍ: ɴʜà, đấᴛ ᴄó ᴅɪệɴ ᴛíᴄʜ 102,7 ᴍ2 ᴛạɪ 88 ᴘʜố Tʀᴜɴɢ Lɪệᴛ (Đốɴɢ Đᴀ, Hà Nộɪ), ᴄăɴ ɴʜà ôɴɢ Cʜᴜɴɢ sử ᴅụɴɢ ᴛʜườɴɢ xᴜʏêɴ ᴄʜᴏ đếɴ ᴋʜɪ ʙị ʙắᴛ;

Căɴ ʜộ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴄó ᴅɪệɴ ᴛíᴄʜ 175,7 ᴍ2 số 2ʙ12ᴀ, ɴʜà ʀ3- 72ᴀ Nɢᴜʏễɴ Tʀãɪ ᴠà ᴄăɴ ʜộ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴄó ᴅɪệɴ ᴛíᴄʜ 175,7 ᴍ2 số 12ʙ15, ɴʜà ʀ3- 72ᴀ Nɢᴜʏễɴ Tʀãɪ (đềᴜ ở ǫᴜậɴ Tʜᴀɴʜ Xᴜâɴ, Hà Nộɪ).

Sᴀᴜ ɴʜɪềᴜ ᴘʜɪêɴ xéᴛ xử ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Đứᴄ Cʜᴜɴɢ, HĐXX ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ɢɪữ ɴɢᴜʏêɴ ᴋê ʙɪêɴ số ᴛàɪ sảɴ ᴛʀêɴ để đảᴍ ʙảᴏ ᴛʜɪ ʜàɴʜ áɴ.

By adminn