T4. Th6 29th, 2022

Bà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴄùɴɢ ʙị ᴄơ ǫᴜᴀɴ CSĐT Côɴɢ ᴀɴ TP.HCM, ᴄôɴɢ ᴀɴ Bìɴʜ Dươɴɢ ᴋʜởɪ ᴛố đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ ‘ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴄáᴄ ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅᴏ ᴅâɴ ᴄʜủ xâᴍ ᴘʜạᴍ ʟợɪ íᴄʜ ᴄủᴀ ɴʜà ɴướᴄ, ǫᴜʏềɴ ᴠà ʟợɪ íᴄʜ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ᴄủᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ’.

Cʜɪềᴜ 18.6, ɴɢᴜồɴ ᴛɪɴ ᴄủᴀ ᴘᴠ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ ᴄôɴɢ ᴀɴ Bìɴʜ Dươɴɢ đã ᴄʜᴜʏểɴ ʜồ sơ ᴠụ áɴ ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴄáᴄ ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅᴏ ᴅâɴ ᴄʜủ xâᴍ ᴘʜạᴍ ʟợɪ íᴄʜ ᴄủᴀ ɴʜà ɴướᴄ, ǫᴜʏềɴ ᴠà ʟợɪ íᴄʜ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ᴄủᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ, ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ (51 ᴛᴜổɪ, ɴɢụ TP.HCM, Tổɴɢ ɢɪáᴍ đốᴄ Côɴɢ ᴛʏ CP Đạɪ Nᴀᴍ, ᴛỉɴʜ Bìɴʜ Dươɴɢ) để ɴʜậᴘ ᴠàᴏ ᴠụ áɴ ᴍà Côɴɢ ᴀɴ TP.HCM đᴀɴɢ ᴋʜởɪ ᴛố, đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʙà ʜằɴɢ.

Bà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴍộᴛ ʟầɴ ᴛổ ᴄʜứᴄ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ

Tʜᴇᴏ ᴄôɴɢ ᴀɴ Bìɴʜ Dươɴɢ, ᴠụ áɴ ᴅᴏ ᴄôɴɢ ᴀɴ Bìɴʜ Dươɴɢ ᴋʜởɪ ᴛố ᴄùɴɢ ɴộɪ ᴅᴜɴɢ, ᴛíɴʜ ᴄʜấᴛ, ɴɢườɪ ᴛố ᴄáᴏ ᴠà ɴɢườɪ ʙị ᴛố ᴄáᴏ ᴠớɪ ᴠụ áɴ ᴅᴏ Côɴɢ ᴀɴ TP.HCM đᴀɴɢ ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ, ɴêɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ Bìɴʜ Dươɴɢ đã xɪɴ ý ᴋɪếɴ ᴠà ᴄʜᴜʏểɴ ʜồ sơ ɴʜậᴘ ᴠàᴏ ᴠụ áɴ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ để Côɴɢ ᴀɴ TP.HCM đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ.

Tʜᴇᴏ ᴅɪễɴ ʙɪếɴ sự ᴠɪệᴄ, ɴɢàʏ 24.3.2022, ᴄơ ǫᴜᴀɴ CSĐT Côɴɢ ᴀɴ TP.HCM ᴋʜởɪ ᴛố ᴠụ áɴ, ᴋʜởɪ ᴛố ʙị ᴄᴀɴ, ʟệɴʜ ʙắᴛ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ 3 ᴛʜáɴɢ đốɪ ᴠớɪ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ “ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴄáᴄ ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅᴏ ᴅâɴ ᴄʜủ xâᴍ ᴘʜạᴍ ʟợɪ íᴄʜ ᴄủᴀ ɴʜà ɴướᴄ, ǫᴜʏềɴ ᴠà ʟợɪ íᴄʜ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ᴄủᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ”, ᴛʜᴇᴏ ᴋʜᴏảɴ 2 Đɪềᴜ 331 Bộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ sự ɴăᴍ 2015 (sửᴀ đổɪ, ʙổ sᴜɴɢ ɴăᴍ 2017).

Tʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, Côɴɢ ᴀɴ TP.HCM đã x.á.ᴄ địɴʜ ᴄó ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ɢɪúᴘ sứᴄ, ʜỗ ᴛʀợ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪệᴄ ʟêɴ ᴋịᴄʜ ʙảɴ, ᴄʜᴜẩɴ ʙị ɴộɪ ᴅᴜɴɢ, ǫᴜảɴ ᴛʀị 12 ᴋêɴʜ ᴍạ.ɴɢ xã ʜộɪ ᴄʜᴜẩɴ ʙị ᴛʀᴀɴɢ ᴛʜɪếᴛ ʙị ᴋỹ ᴛʜᴜậᴛ… ᴄʜᴏ ʙà ɴàʏ ᴛʀᴏɴɢ ᴄáᴄ ʟầɴ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴋʜôɴɢ đúɴɢ sự ᴛʜậᴛ, ᴠ.ᴜ ᴋʜ.ốɴɢ, xúᴄ ᴘʜạᴍ đờɪ ᴛư ɴʜɪềᴜ ᴄá ɴʜâɴ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó ɴữ ᴄᴀ sĩ Vʏ Oᴀɴʜ. Đếɴ ɴᴀʏ, CQĐT ᴠẫɴ đᴀɴɢ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ʟấʏ ʟờɪ ᴋʜᴀɪ, đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴍở ʀộɴɢ để xᴇᴍ xéᴛ ᴄó ʜᴀʏ ᴋʜôɴɢ ᴠᴀɪ ᴛʀò đồɴɢ ᴘʜạᴍ ᴄủᴀ ᴍộᴛ số ᴄá ɴʜâɴ ᴠà ᴄʜủ ᴋêɴʜ ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇ.

Bêɴ ᴄạɴʜ đó, ᴄơ ǫᴜᴀɴ CSĐT Côɴɢ ᴀɴ TP.HCM ᴠẫɴ đᴀɴɢ x.á.ᴄ ᴍɪɴʜ, ʟàᴍ ʀõ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴠ.ᴜ ᴋʜ.ốɴɢ, ʟàᴍ ɴʜ.ụᴄ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ ᴄủᴀ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴛʜᴇᴏ đơɴ ᴛố ᴄáᴏ ᴄủᴀ ʙà Đặɴɢ Tʜị Hàɴ Nɪ.

Đếɴ ɴɢàʏ 22.4, ᴄơ ǫᴜᴀɴ CSĐT ᴄôɴɢ ᴀɴ Bìɴʜ Dươɴɢ ᴄũɴɢ ᴋʜởɪ ᴛố ᴠụ áɴ ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴄáᴄ ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅᴏ ᴅâɴ ᴄʜủ xâᴍ ᴘʜạᴍ ʟợɪ íᴄʜ ᴄủᴀ ɴʜà ɴướᴄ, ǫᴜʏềɴ ᴠà ʟợɪ íᴄʜ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ᴄủᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ. Sᴀᴜ đó, ᴘʜíᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ Bìɴʜ Dươɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ đơɴ ᴠị ɴàʏ đᴀɴɢ ᴋɪếɴ ɴɢʜị ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴄʜấᴘ ᴛʜᴜậɴ ɴʜậᴘ ᴠụ áɴ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ để ᴄʜᴏ Côɴɢ ᴀɴ TP.HCM đɪềᴜ ᴛʀᴀ.

Tʜᴇᴏ đó, ᴄơ ǫᴜᴀɴ CSĐT ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Bìɴʜ Dươɴɢ đã ᴋʜởɪ ᴛố ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ sᴀᴜ ᴋʜɪ x.á.ᴄ ᴍɪɴʜ, ʟàᴍ ʀõ 6 đơɴ ᴛʜư ᴛố ɢɪáᴄ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ ᴄủᴀ 6 ᴄá ɴʜâɴ đốɪ ᴠớɪ ʙà Hằɴɢ.

Cáᴄ ᴄá ɴʜâɴ ɴóɪ ᴛʀêɴ đã ᴛố ᴄáᴏ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ɴʜɪềᴜ ʟầɴ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ɢọɪ ᴛêɴ ᴠà ɴóɪ ɴʜữɴɢ ʟờɪ ʟẽ ᴛʜô ᴛụᴄ, đưᴀ ʀᴀ ɴʜữɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴋʜôɴɢ đúɴɢ sự ᴛʜậᴛ để xúᴄ ᴘʜạᴍ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ ᴅᴀɴʜ ᴅự, ᴜʏ ᴛíɴ… ᴄủᴀ ʜọ ᴄũɴɢ ɴʜư ɴɢườɪ ᴛʜâɴ.

By adminn