T4. Th6 29th, 2022

90% ɴɢườɪ Hà Nộɪ đồɴɢ ý ᴄấᴍ xᴇ ᴍáʏ. ᴠà ɢɪờ, ʟạɪ đếɴ 72% ɴɢườɪ ᴛʜủ đô đồɴɢ ý ᴛăɴɢ ʜọᴄ ᴘʜí. Nếᴜ ᴠɪệᴄ ʟấʏ ý ᴋɪếɴ ᴋɪểᴜ ɴàʏ ᴛʜì ʟẽ ʀᴀ ᴄᴏɴ số ᴘʜảɪ ʟà 100% ᴍớɪ đúɴɢ.

Học sinh Hà Nội làm thủ tục thi vào lớp 10 công lập hôm 17/6. Ảnh: Giang Huy

Đã ᴄó ᴋʜôɴɢ íᴛ ʜᴏàɪ ɴɢʜɪ ᴛʀướᴄ ᴄᴏɴ số 72% ɴɢườɪ ᴅâɴ đồɴɢ ý ᴛăɴɢ ʜọᴄ ᴘʜí. 

53.700 ɴɢườɪ đồɴɢ ý ᴠớɪ ᴅự ᴋɪếɴ ᴍứᴄ ᴛʜᴜ ʜọᴄ ᴘʜí, ᴄʜɪếᴍ ʜơɴ 72%. ᴄʜỉ 20.000 ý ᴋɪếɴ ᴋʜôɴɢ đồɴɢ ᴛìɴʜ, ᴄʜɪếᴍ 27%.  Đâʏ ʟà ᴋếᴛ ǫᴜả ʟấʏ ý ᴋɪếɴ đượᴄ Sở Gɪáᴏ ᴅụᴄ ᴠà Đàᴏ ᴛạᴏ Hà Nộɪ sử ᴅụɴɢ để ᴛʜᴜʏếᴛ ᴍɪɴʜ ᴄʜᴏ ᴅự ᴛʜảᴏ ᴛăɴɢ ʜọᴄ ᴘʜí ɢấᴘ đôɪ.

Mở ɴɢᴏặᴄ, ᴋếᴛ ǫᴜả ʟấʏ ý ᴋɪếɴ ɴàʏ đượᴄ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴛʜᴇᴏ ʜìɴʜ ᴛʜứᴄ: Cáᴄ Pʜòɴɢ ɢɪáᴏ ᴅụᴄ, ᴄáᴄ ᴛʀườɴɢ ᴄôɴɢ ʟậᴘ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ, ᴠà 74.000 ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ý ᴋɪếɴ ʟà ᴄʜᴀ ᴍẹ ᴄó ᴄᴏɴ ʜọᴄ ᴛạɪ ᴄơ sở ɢɪáᴏ ᴅụᴄ ᴄôɴɢ ʟậᴘ ᴠà ᴄáɴ ʙộ ɢɪáᴏ ᴠɪêɴ ᴄáᴄ ᴛʀườɴɢ.

Nɢᴀʏ ᴛạɪ ʜộɪ ɴɢʜị ᴘʜảɴ ʙɪệɴ xã ʜộɪ ᴅự ᴛʜảᴏ ɴɢʜị ǫᴜʏếᴛ ᴠɪệᴄ ᴛăɴɢ ʜọᴄ ᴘʜí ᴅᴏ Mặᴛ ᴛʀậɴ Tổ ǫᴜốᴄ Vɪệᴛ Nᴀᴍ TP. Hà Nộɪ ᴛổ ᴄʜứᴄ, đã ᴄó ɴɢᴀʏ ɴʜữɴɢ ý ᴋɪếɴ ɴóɪ ᴛʜẳɴɢ ʀᴀ ʟà ɴɢʜɪ ɴɢờ ᴄᴏɴ số ɴàʏ.

Ôɴɢ Nɢô Hữᴜ Tʜảᴏ, ᴍộᴛ ᴛʜàɴʜ ᴠɪêɴ ᴄủᴀ ᴍặᴛ ᴛʀậɴ đặᴛ ᴠấɴ đề ᴛỷ ʟệ ʜơɴ 70% ᴘʜụ ʜᴜʏɴʜ ᴠà ɢɪáᴏ ᴠɪêɴ đồɴɢ ý ᴛăɴɢ ʜọᴄ ᴘʜí ʟà ʀấᴛ đáɴɢ ɴɢʜɪ ɴɢờ, ɴʜấᴛ ʟà ᴛʀᴏɴɢ ʙốɪ ᴄảɴʜ ʙãᴏ ɢɪá ʜɪệɴ ɴᴀʏ.

72% người dân đồng ý tăng học phí, số liệu có khách quan, chính xác?

Vớɪ ɴɢᴀʏ ᴛỉ ʟệ ɢầɴ 30% ᴋʜôɴɢ đồɴɢ ᴛìɴʜ, ôɴɢ Tʜảᴏ ɴóɪ đó ᴄũɴɢ ʟà ᴍộᴛ ᴛɪếɴɢ ɴóɪ ᴄầɴ ᴄʜú ý ʙởɪ ɴó ᴄʜᴏ ᴛʜấʏ sự đồɴɢ ᴛʜᴜậɴ ᴄủᴀ ɴʜâɴ ᴅâɴ ᴠớɪ ᴠɪệᴄ ᴛăɴɢ ʜọᴄ ᴘʜí ᴄó ᴛʜể ᴋʜôɴɢ ᴄᴀᴏ.

Còɴ ôɴɢ Lê Gɪᴀ Áɴʜ, ᴍộᴛ ᴛʜàɴʜ ᴠɪêɴ ᴋʜáᴄ ᴄủᴀ ᴍặᴛ ᴛʀậɴ ɴóɪ ᴛʜẳɴɢ:

Đốɪ ᴛượɴɢ ʟấʏ ý ᴋɪếɴ ʟà ɢɪáᴏ ᴠɪêɴ ᴠà ᴘʜụ ʜᴜʏɴʜ ᴛʜì ᴋʜôɴɢ ᴄʜỉ 70% ᴍà ᴍᴜốɴ 80% đồɴɢ ᴛìɴʜ ᴄũɴɢ đượᴄ.

Tʜᴇᴏ ᴅự ᴛʜảᴏ ɴɢʜị ǫᴜʏếᴛ, ʜọᴄ ᴘʜí ʙậᴄ ᴛʜᴄs ᴛừ 2022-2023 sẽ ᴛăɴɢ 50.000-300.000 đồɴɢ/ᴛʜáɴɢ, ᴛứᴄ ʟà sẽ ᴛăɴɢ ɢấᴘ đôɪ ᴍứᴄ 19.000-155.000 ʜɪệɴ ɴᴀʏ. Cáᴄ ʙậᴄ ʜọᴄ ᴄòɴ ʟạɪ ᴄũɴɢ đềᴜ ᴛăɴɢ.

Nʜớ ɴăᴍ 2017, Hà Nộɪ ᴄũɴɢ đã ᴛừɴɢ đưᴀ ʀᴀ ᴍộᴛ ᴄᴏɴ số ɴʜư ᴍơ: 90% ɴɢườɪ ᴅâɴ đồɴɢ ý ᴄấᴍ xᴇ ᴍáʏ ᴛʀᴏɴɢ ɴộɪ đô.

Hồɪ đó, ᴛʀᴏɴɢ ᴍộᴛ ʜộɪ ɴɢʜị để “ʟàᴍ ʀõ” ᴛỉ ʟệ ɴʜư ᴍơ ɴàʏ, ʙêɴ ʟấʏ ý ᴋɪếɴ ᴛʜì ʙảᴏ “ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ᴋʜôɴɢ ᴛự ʙốᴄ ᴛʜᴜốᴄ”- ʜàᴍ ý đó ʟà ᴅâɴ ᴛʜậᴛ, ý ᴋɪếɴ ᴛʜậᴛ. Còɴ PGS. TS Cʜᴜ Côɴɢ Mɪɴʜ – Tʀườɴɢ ĐH Báᴄʜ Kʜᴏᴀ TPHCM – đưᴀ ʀᴀ ᴍộᴛ số ᴅẫɴ ᴄʜứɴɢ ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ độᴄ ʟậᴘ ᴠề sở ʜữᴜ sử ᴅụɴɢ xᴇ ᴍáʏ ᴛạɪ Hà Nộɪ ᴄủᴀ Wᴏʀʟᴅ ʙᴀɴᴋ, ᴛʀᴏɴɢ đó, ʜầᴜ ʜếᴛ ɴɢườɪ ᴅâɴ đềᴜ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ: ᴠɪệᴄ sử ᴅụɴɢ xᴇ ᴍáʏ ᴄó ᴛíɴʜ ổɴ địɴʜ ʀấᴛ ᴄᴀᴏ, ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴋʜôɴɢ ᴍᴜốɴ ᴛʜᴀʏ đổɪ…

Cũɴɢ ʟà ý ᴋɪếɴ ᴅâɴ, ɴʜưɴɢ sự ᴋʜáᴄ ʙɪệᴛ ʟà ᴍộᴛ ᴛʀờɪ ᴍộᴛ ᴠựᴄ.

Và ɢɪờ, 72% ɴɢườɪ ᴅâɴ đồɴɢ ý ᴛăɴɢ ʜọᴄ ᴘʜí, ᴛʜậᴍ ᴄʜí ᴛăɴɢ ɢấᴘ đôɪ, ᴛʜậᴍ ᴄʜí ᴛʀᴏɴɢ ʜᴏàɴ ᴄảɴʜ ɢɪá xăɴɢ 5-7 ʟầɴ ᴛăɴɢ ᴘʜá ᴄáᴄ ᴋỷ ʟụᴄ ʟịᴄʜ sử, ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴘʜảɪ ᴛʜắᴛ ʟưɴɢ ʙᴜộᴄ ʙụɴɢ, ᴛʜậᴍ ᴄʜí ᴋʜɪ 3 ɴăᴍ ǫᴜᴀ ʟươɴɢ ᴄʜưᴀ ᴛăɴɢ…

Có ᴄáɪ ɢì đó sᴀɪ sᴀɪ.

Và ᴛừ ᴍộᴛ ᴄáɪ sᴀɪ, ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴄó ᴍộᴛ đáᴘ áɴ đúɴɢ đượᴄ, ᴛʜưᴀ ᴄáᴄ ôɴɢ ʙà ɴɢồɪ ᴘʜòɴɢ ʟạɴʜ đúᴛ ᴄʜâɴ ɢầᴍ ʙàɴ.

By adminn